Chính sách bảo hành

Điều kiện và thời gian bảo hành:

Thời gian hỗ trợ bảo hành kể từ ngày mua hàng: 24 tháng kể từ ngày mua hàng.

Điều kiện áp dụng:

  • Khi bảo hành khách hàng phải cung cấp hóa đơn (phiếu xuất hàng) và phiếu bảo hành của sản phẩm.
  • Thời gian xử lý bảo hành: Từ 1 đến 20 ngày làm việc kể từ ngày nhà máy nhận được sản phẩm tùy mức độ hư hỏng về các vấn đề kĩ thuật của xe .
  • Không hỗ trợ đối với những sản phẩm có thông báo: Không hư hỏng về vấn đề kĩ thuật của xe